AKUTTE OG KRONISKE SMERTER

Smertehåndtering og behandling i Viborg.

Smerte er en subjektiv oplevelse, som skal håndteres og behandles individuelt. Hos Viborg Osteopati & Fysioterapi hjælper vi med at finde årsagen til dine symptomer og skaber et solidt fundament for et smertefrit liv.

Alle kender følelsen af smerte. Det er en uundgåelig del af livet og noget som alle levende individer mærker og føler. Men hvad er smerte? Og hvad er det smerten fortæller os? Og hvorfor fornemmes smerte så forskelligt? Det er alle spørgsmål vi konstant forsøger at besvare, dog uden at have en endegyldig facitliste, da smertens kompleksitet hele tiden skubber grænserne for, hvordan den skal forstås. Vi er dog de seneste år kommet langt i vores viden om smerte, og du kan i dette afsnit læse mere om de mekanismer, der ligger til grund for udviklingen af smertetilstande i kroppen.

 

Hvordan definere vi smerte?

Vi har gennem de seneste år fået en mere nuanceret tilgang til hvad smerte er for en størrelse. Vi har efterhånden indset at smerte er en kompleks subjektiv tilstand, som indeholder mange aspekter, og som ikke mindst er i stand til at ændre sin karakteristika over tid. Der har været flere forsøg på at definere smerte gennem årene, men IASP (The International Association for the Study of Pain), er nået frem til denne forklaringsmodel:

”En ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig vævsskade, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan oplevelse”.

Det betyder med andre ord, at smerte udelukkende kontrolleres af dit nervesystem, og at hjernens opfattelse af smerte bestemmer hvilke smerteoplevelse det enkelte individ skal føle. Følelsen af smerte skabes derfor ud fra vores individuelle neuromatrix og de erfaringer vi tilegner os igennem livet.

Dette forklarer både hvorfor vi alle oplever smerte forskelligt, men også hvorfor vi har så forskellige smerteforløb. I dag bruger mange fagfolk den biopsykosociale model, til at forklare hvilke aspekter der spiller en rolle i individets smertetilstand:

akutte og kroniske smerter
Klassificering af smerter

Vi kan klassificere smerterne i forskellige kategorier. Helt overordnet skelner vi imellem:

Den fysiske smerte

Fysisk ændring af kropslige funktioner og strukturer som forårsager smerte.

Den psykologiske smerte

Emotionel smerte som opstår på baggrund af psykologi/konflikt/traumer.

Smerterne kan desuden inddeles ift. lokalisering:

Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led, muskler, hud og slimhinder. Smerter fra disse områder er ofte vellokaliseret. Ved vævsskader medfører den inflammatorisk betingede perifere sensibilisering ofte en bevægelsesrelateret smerte.

Viscerale smerter har typisk en mere diffus karakter. Smerterne beskrives i mere diffuse vendinger, og der er ofte meddelte smerter til andre og mere fjerne regioner af kroppen, fx hjertesmerter til venstre arm eller galdesmerter til højre skulderblad.

Neuropatiske smerter, opstår ved skade eller sygdom i det centrale eller perifere nervesystem. Vil ofte beskrives som sviende, stikkende, brændende, evt. jagende eller som elektriske stød.

Funktionelle smerter eller Nociplastisk smerte, som opstår ved sensibilisering af vores centrale nervesystem. Herunder bl.a. fibromyalgi.

Til sidst kan vi klassificere smerterne ift. varighed:

Akutte smerter er typisk af kortere varighed og ledsages sjældent af psykosociale komplikationer.

Kroniske smerter defineres klinisk som smerter i mere end 6 måneder. Her kan der være stor variation ift. smertens kompleksitet og det enkelte individs smertehåndtering og psykosociale påvirkninger.

Akutte og kroniske smerter forklaret:

De akutte smerter

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at smerte er en vigtig mekanisme, da den fungere som et alarmsystem i vores krop. Hvis vores krop bliver udsat for et akut traume eller en skade vil vores nervesystem reagerer ved at aktiverer kroppens egne helingsmekanismer. Dette sker via en kemisk proces, som sørger for at det rigtige helingsmatrix når ud til skaden og som har til formål at hele skaden, så kroppen igen kan varetage sin optimale funktion. Alt afhængig af skadens omfang og i hvilket væv den er lokaliseret, vil der være forskellige helingstider.

Generelt vil man opleve at området omkring skaden vil være mere sensitivt så længe helingen finder sted. Det skyldes en øget overfølsomhed i vores nervesystem, som opstår når der sker en skade. Ikke skadelig stimuli vil derfor kunne opleves som smerte i området mens helingsprocessen er i gang. Denne overfølsomhed skal sikre at man ikke udsætter området for unødigt stress mens helingsprocessen står på. Under normale forhold vil denne øget overfølsomheden normaliseres, når vævsskaden igen er helet.

De akutte smerter er som regel uden de store komplikationer og forsvinder igen når skaden er helet. Man anbefaler, mens skaden står på, at man er fysisk aktiv i det omfang skaden tillader. Desuden er søvn vigtig, så kroppen får restitueret optimalt.

De kroniske smerter

850.000 danskere lider af kroniske smerter. Det svarer til, at 1 ud af 5 danskere over 18 år i et eller andet omfang er ramt af kroniske smerter. Det har derfor store konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet som helhed. Kroniske smerter defineres som smerter der er vedvarende i mere end 3 måneder.

Som tidligere nævnt vil nervernes overfølsomhed efter en akut skade som regel normaliseres når vævsskaden er helet, men i nogle tilfælde bliver nervesystemet ved med at være følsomt. Denne vedvarende overfølsomhed skyldes ofte en vedblivende perifer og central sensibilisering af vores nervesystem. Dette kan bl.a. skyldes manglende hvile og aflastning, frygt, manglende forståelse for smerten og andre biopsykosociale forhold. Det kan desuden være man i forvejen går og kæmper med andre ting i hverdagen, som derudover skaber en øget bekymring for hvordan skaden vil påvirke ens liv i fremtiden. Man kan derfor hurtigt fange sig selv i en ond cirkel, som tit kan accelerere og ”booste” symptomerne i kroppen, så smertefornemmelsen øges. Hjernens øget fokus på smerteimpulser, vil derfor over tid, skabe en ændret smertefornemmelse, som ofte vil brede sig til andet væv i kroppen. Desuden kan en vedvarende smerte give anledning til psykiske tilstande, som angst, stress og depression eller udvikle sig til helbredsangst, da man hurtigt vil frygte en alvorlig tilstand, da smerterne vedbliver. På den måde opstår komplekse smertetilstande, som over tid vil påvirke alle kroppens systemer og skabe en ubalance både mentalt og fysisk. Mange med kroniske smerte vil derfor kunne opleve:

  • Øget sensitivering i kroppen, hvor man er meget reaktiv eller letpåvirkelig overfor mentalt og fysisk stress.
  • Fordøjelsesproblemer, pga. øget aktivitet i det sympatiske nervesystem (stress/angst systemet).
  • Søvnproblemer.
  • Smerter som breder sig til andet væv i kroppen uden patologisk eller strukturel forklaring.
  • Øget overfølsomhed for ikke-smertegivende stimuli, eller en overreaktion på smertefuld stimuli (Allodyni og hyperalgesi).

 

Skal der være en skade før det gør ondt, eller omvendt?

Her er svaret nej. Folk der bl.a. er ramt af længerevarende stress, angst eller depression har næsten altid fysiske manifestationer af smerte. Det udtrykker sig f.eks. som smerter i mellem skulderbladene, brystkassen, halsen og maven. Her vil smerterne typisk være udløst af det sympatiske nervesystem (vores stress system), som konstant vil være i alarmberedskab og skabe en øget overfølsomhed i nervesystemet, hvilket næsten altid fører til en smertetilstand i kroppen. Her kan der ikke påvises en egentlig vævsskade, men i stedet registreres en ubalance i vores nervesystem, immunsystem og  hormonelle system, som dermed skaber en smertetilstand.

 

Hvordan kan vejledning og behandling hjælpe?

Hos Viborg Osteopati & Fysioterapi er vi uddannet i håndtering af akutte såvel som kroniske smerteproblemer. Vi er ligeledes uddannet i smerternes kompleksitet, og har en dybdegående forståelse for nervesystemets sammenhæng og hvilken påvirkning, det har på det resten af kroppens systemer. Vi søger efter at finde årsagen til smerten og det gør vi altid igennem et patientcentret fokus, hvor hele kroppen er i betragtning. Vores primære fokus er, at vejlede i smertehåndtering, samt bibeholde et fysisk aktivt liv tilpasset smertetilstanden. Desuden kan man via manuel behandling give kroppen kortvarig lindring, som kan hjælpe i den enkelte til en mere aktiv hverdag. De fleste vil derfor opleve, at der bliver taget hånd om det hele menneske både mentalt og fysisk, hvilket skaber det mest optimale grundlag for bedring i kroppen.

fysioterapeut viborg

Hvad har du på hjertet?

Har du et spørgsmål du brænder inde med, er du mere end velkommen til at sende os en besked her. Så svarer vi hurtigst muligt.